องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
folder เผยแพร่ download
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผล 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
insert_drive_file โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อทรายอะเบทและสารเดลต้า เมทรินตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
insert_drive_file แผนพัฒนา 5 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
description ข้อบัญญัติ อบต.นางัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 305
insert_drive_file รายงานผลการติดตามประเมินผล 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file งบแสดงรายงานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต.นางัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต.นางัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
insert_drive_file ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ผลดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2/2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ผลดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 2/2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ผลดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 1/2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ข้อบัญญัติ อบต.นางัว ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2