องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น"
รายละเอียด : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว พร้อมคณะผู้บริหาร สภา อบต.นางัว หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านอูนนา ร่วมกันปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่สาธารณะหนองแข้ บ้านอูนนา หมู่ 11 ต.นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โดยมี นายนพดล พลซื่อ นายอำเภอนาหว้า เป็นประธานในพิธี
ผู้โพส : admin