ชื่อเรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ สองล้อแบบ ดับเบิ้ลแค็บ (4 ประตู) จำนวน 1 คัน

ชื่อไฟล์ : mP2sF3xTue41926.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้