ชื่อเรื่อง : เรื่องประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบาทสมเด็จพระปรเมนรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ชื่อไฟล์ : qO1JIkzThu40529.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้