ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษา โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19

ชื่อไฟล์ : TP8gVuQWed104827.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้