องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประกาศ รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (สรข.1) ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 (สขร.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว