องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต.
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต.
จ่าเอกสินธ์สมุทร์ รักษาเคน
รองปลัด อบต.
จ่าเอกสินธ์สมุทร์ รักษาเคน
รองปลัด อบต.
พันจ่าเอกเตรียมศัก พลโลก
หัวหน้าสำนักปลัด
พันจ่าเอกเตรียมศัก พลโลก
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวจินตนา ลาดพิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจินตนา ลาดพิลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวทัศนีย์ โคตพรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวทัศนีย์ โคตพรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายศุภพงศ์ ทัศนพงศ์
ผู้อำนวยกองช่าง
นายศุภพงศ์ ทัศนพงศ์
ผู้อำนวยกองช่าง
นางสาวจิราภรณ์ ประกิ่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวจิราภรณ์ ประกิ่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 190