องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวทัศนีย์ โคตพรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวทัศนีย์ โคตพรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสถาพร เกียววงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายสถาพร เกียววงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางกิติมา โกษาแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
นางกิติมา โกษาแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
นางสาวสุทธิดา ราชชมภู
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
นางสาวสุทธิดา ราชชมภู
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
นางศิริวรรณ นครชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.6
นางศิริวรรณ นครชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.6
นางสาวประภาภรณ์ โคตรพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.7
นางสาวประภาภรณ์ โคตรพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.7
นางสินเทา หงสากล
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
นางสินเทา หงสากล
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
นางสมพร วงศรีชู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
นางสมพร วงศรีชู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
นายธนวัฒน์ ไพรสณฑ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
นายธนวัฒน์ ไพรสณฑ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
นางสาวพิศมัย บุนนท์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.6
นางสาวพิศมัย บุนนท์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.6
นางคำบาง ประกิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
นางคำบาง ประกิ่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
นางสาวจุฬารัตน์ นาโควงค์
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวจุฬารัตน์ นาโควงค์
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวพิวาส นาโควงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.7
นางสาวพิวาส นาโควงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.7
นางสาวฉวีวรรณ โคตรมิตร
พนักงานทำความสะอาด ศพด.
นางสาวฉวีวรรณ โคตรมิตร
พนักงานทำความสะอาด ศพด.
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 205