องค์การบริหารส่วนตำบลภูไทนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูไทนางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูไทนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
account_box กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวทัศนีย์ โคตพรม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 087-0861885
นางสาวธัญญารัตน์ ศรีลาศักดิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 080-7558506
นางกิติมา โกษาแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
โทร : 094-1295258
นางสาวสุทธิดา ราชชมภู
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
โทร : 087-2320541
นางศิริวรรณ นครชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.6
นางสาวประภาภรณ์ โคตรพรหม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.7
โทร : 062-1757953
นางสินเทา หงสากล
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
โทร : 088-6421691
นางสมพร วงศรีชู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.13
โทร : 081-0561363
นายธนวัฒน์ ไพรสณฑ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
โทร : 080-7488873
นางณัฐสุรางค์ นาโควงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.6
โทร : 062-1179930
นางสาวภัทรธินันท์ โกษาแสง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.3
โทร : 098-9762465
นางสาวจุฬารัตน์ นาโควงค์
ผช.จพง.ธุรการ
โทร : 093-5086238
นางสาวพิวาส นาโควงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ม.7
โทร : 088-9564859
นางสาวฉวีวรรณ โคตรมิตร
พนักงานจ้างทั่วไปฯ
โทร : 085-6438921
นายวัชรพงษ์ ประกิ่ง
พนักงานจ้างทั่วไปฯ
โทร : 0852873602


× องค์การบริหารส่วนตำบลภูไทนางัว