องค์การบริหารส่วนตำบลภูไทนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูไทนางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูไทนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
account_box สมาชิกสภา อบต.
นายคมสัน โคตพรม
ประธานสภา อบต.นางัว
โทร : 098-5908016
นายวีระชัย นาโควงค์
รองประธานสภา อบต.นางัว
โทร : 089-8635803
(ว่าง)
เลขานุการสภา อบต.นางัว
นายทวีศักดิ์ ประกิ่ง
ส.อบต. ม.3
โทร : 093-3193620
นายบุญตา อุสาพรหม
ส.อบต. ม.4
โทร : 092-8342819
นายทักษิณ พันธนู
ส.อบต. ม.5
โทร : 097-9234688
นายบุญหลาย ชมพู
ส.อบต. ม.6
โทร : 080-7586532
นายสมจิตร อุสาพรหม
ส.อบต. ม.9
โทร : 061-2757751
นายไพวรรณ ประกิ่ง
ส.อบต. ม.11
โทร : 062-5139234
นายสุกิจ นาโควงศ์
ส.อบต. ม.12
โทร : 061-0759022
นายภูมิเดช วงศรีชู
ส.อบต. ม.13
โทร : 063-0049023


× องค์การบริหารส่วนตำบลภูไทนางัว