องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม อบต.นางัว
ภาพกิจกรรมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [17 พฤศจิกายน 2565]
โครงการฝึกอบรมคัดแยกขยะเป็นนิสัย ร่วมในลดปริมาณขยะมูลฝอยตามหลัก 3Rs (5 ภาพ) [9 กันยายน 2565]
โครงการคัดแยกขยะเป็นนิสัย ร่วมใจลดปริมาณขยะมูลฝอยตามหลักการ 3Rs [1 กันยายน 2565]
โครงการปั่นสุขใจ ต้านภัยโควิด พิชิตไข้เลือกออก [24 สิงหาคม 2565]
วัด ประชา รัฐ สร้างสุข (พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส) [15 สิงหาคม 2565]
"ปั่นสุขปั่นใจ ไปกับนายก" [8 กรกฎาคม 2565]
"วันต่อต้านยาเสพติดโลก" [24 มิถุนายน 2565]
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 [10 มิถุนายน 2565]
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" [10 มิถุนายน 2565]
กิจกรรม/โครงการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของพนังานเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตราฐานทางจริยธรรม [30 มีนาคม 2565]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 43 รายการ)