องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

camera_alt ภาพกิจกรรม อบต.นางัว
บรรยากาศการรับสมัคร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว (56 ภาพ) [11 ตุลาคม 2564]
อบต.นางัว พาผู้พิการไปฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ โรงพยาบาลนาหว้า (6 ภาพ) [19 สิงหาคม 2564]
มาตรการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม (6 ภาพ) [13 เมษายน 2563]
กิจกรรมป้องกัน COVID-19 (8 ภาพ) [8 เมษายน 2563]
กิจกรรมทำความสะอาดต้านเชื้อ COVID-19 (7 ภาพ) [31 มีนาคม 2563]
โครงการอบรมให้ความรู้ (COVID-19) (6 ภาพ) [13 มีนาคม 2563]
บุญเดือน ๔ ของดีนาหว้า (10 ภาพ) [10 มีนาคม 2563]
โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน (5 ภาพ) [23 ธันวาคม 2562]
โครงการ 1 อปท. 1. ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม (6 ภาพ) [9 สิงหาคม 2562]
ประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (2 ภาพ) [18 กุมภาพันธ์ 2562]
1 - 10 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 209