องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม อบต.นางัว
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA) [27 กันยายน 2566]
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2566 [18 กันยายน 2566]
โครงการเด็กสุขภาพดีพัฒนาสมวัย [13 กันยายน 2566]
ประชาคมในโครงการขุดลอกห้วยหินที่บ้านสามัคคี หมู่ที่ 7 [7 กันยายน 2566]
Big cleaning day [31 สิงหาคม 2566]
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส พ.ศ. 2566 [28 สิงหาคม 2566]
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมทางเลือก [28 สิงหาคม 2566]
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน "ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่" [25 สิงหาคม 2566]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "แห่เทียนเข้าพรรษา" [2 สิงหาคม 2566]
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 [28 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 71 รายการ)


× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว