องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

account_box กองช่าง
นายศุภพงศ์ ทัศนพงศ์
ผู้อำนวยกองช่าง
นายศุภพงศ์ ทัศนพงศ์
ผู้อำนวยกองช่าง
นายวิทยา สัพโส
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวิทยา สัพโส
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายศุภชัย โคตพรม
ผช.จพง.ธุรการ
นายศุภชัย โคตพรม
ผช.จพง.ธุรการ
นายกฤษณะ ประกิ่ง
ผช.ช่างโยธา
นายกฤษณะ ประกิ่ง
ผช.ช่างโยธา
นายวสันต์ เรืองเดช
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายวสันต์ เรืองเดช
ผช.ช่างไฟฟ้า
นายวัฒนา คำผิว
ผช.ช่างสำรวจ
นายวัฒนา คำผิว
ผช.ช่างสำรวจ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 154