องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างเหมาทำป้ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหน้ากากอนามัย ถุงมือ และชุกเฝือกดามแขน-ขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสามัคคี หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนพร้อมสังฆทาน ตามโครงการสงเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานตราประทับแบบแปลนกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายแอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 20 (ทั้งหมด 266 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14