องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายรัดหีบบัตรเลือกตั้ง โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ประจำปีประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 16 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และบอร์ดนับคะแนนเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 15 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (จำนวน 4 แห่ง) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 15 พฤศจิกายน 2565 (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนคาปาซิสเตอร์พร้อมทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4520 นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร.อบต.นางัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านนาคอย หมู่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อไฟกระพริบตามจุดเสี่ยง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อป้ายหยุด จำนวน 3 จุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนท้องถนนเพื่อความปลอดภัยทางจราจรบ้านโนนกุง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อไฟกระพริบตามจุดเสี่ยง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานกู้ชีพ/กู้ภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
1 - 20 (ทั้งหมด 209 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 167