องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ตามที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เลขที่ 151 หมู่ 5 ตำบลนางัว ถนนสายนาหว้า-ดอนเชียงบาน อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนราชการ 0 4219 0236 สำนักงานปลัด 0 4219 0237 กองคลัง 0 4219 0238 กองช่าง 0 4219 0235 อปพร. 0 4219 0234 กองการศึกษาฯ เว็บไซต์ : https://www.nangua-npm.go.th/ E-mail : 6480906@dla.go.th
แผนที่หน่วยงาน
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
นางสาวปิยนุช ทองมี
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นางัว
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 166