messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน อบต.นางัว สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
รายงานทางการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
รายงานทางการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
รายงานการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว