องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
นางัว
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
photo ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
description ขอต่ออายุใบขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
description การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
description การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
description การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
description การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
description การจดทะเบียนพาณิชย์(ยกเลิก) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
description การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
description การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
description การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา22 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
description การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามาตรา21 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
description การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา33 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
description การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
description การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
description การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
description การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
description การแจ้งดัดแปลงอาคารมาตรา39ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
description การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
description การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา39ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
description การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา39ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1